Firma nie jest anonimowa

Prowadząc firmę należy wpisać ją do odpowiednich rejestrów. W różnych krajach noszą one nieco inne nazwy, ale cel ich istnienia jest zawsze ten sam. Chodzi o ewidencjonowanie wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie danego kraju, niezależnie d tego czy tym podmiotem jest osoba fizyczna będąca właścicielem jednoosobowej firmy czy też osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej. Bardzo ważną zasadą wynikającą z tego obowiązku rejestracyjnego jest reguła dotycząca jawności firmy. Nie ma firm anonimowych. Firma musi być jawna. Ułatwia to ewentualne poszukiwania przedsiębiorcy przed urzędu czy ewentualnych wierzycieli lub jakiekolwiek inne podmioty, które potrzebują informacji na temat firmy. Podstawowe dane dotyczące właściciela, adresu siedziby firmy i głównych rodzajów jej działalności są dostępne dla każdego obywatela. W zależności od tego, jaka osoba prowadzi daną firmę, przewidziano w naszym kraju dwa rodzaje niezależnych rejestrów. Pierwszy przewidziany jest dla takich firm, które prowadzi zwykły Kowalski zwany w prawie osobą fizyczną. Natomiast dla firm, które prowadzą albo osoby prawne, na przykład spółki albo inne jednostki bez osobowości prawnej istnieje odrębna ewidencja. Jawność danych znacznie ułatwia uzyskiwanie informacji o firmach.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!