Nie ryzykuj prowadząc firmę

Większość osób prowadzących firmy jest uczciwymi obywatelami, odprowadzającymi na bieżąco wszystkie należne podatki, składającymi w terminie wszystkie zeznania w urzędzie skarbowym oraz zakładzie ubezpieczeń społecznych, płacącymi wymagane w przepisach składki i prowadzącymi przejrzystą księgowość. Jeśli właściciel takiej firmy zostaje wezwany przez naczelnika urzędu skarbowego do wyjaśnienia jakiejś wątpliwej kwestii, która pojawiła się w jego dokumentach, to najprawdopodobniej wynika to z pośpiechu lub niewiedzy, a nie jest wynikiem złej woli czy chęci oszukania urzędu. Zazwyczaj takie problemy szybko się wyjaśniają, a przedsiębiorca korzystając z instytucji tak zwanego czynnego żalu nawet nie musi płacić wysokich kar administracyjnych. Jednak jest niewielkie grono ludzi, którzy mają w planie oszukać urząd, a poprzez to budżet. Ukrywają w książkach przychodów i rozchodów niektóre z faktur, zawyżają koszty i chętnie wykorzystają każdą najmniejszą lukę w prawie, aby tylko wyjść na swoje. Swoje we własnym przekonaniu, bo tak naprawdę mamy do czynienia w takim przypadku z okradaniem. Okradani przez nieuczciwa firmę jesteśmy my wszyscy jako podatnicy, chociaż właścicielowi firmy wydaje się, że oszukuje jedynie urząd skarbowy. Z reguły takie próby oszukiwania w końcu wychodzą na jaw.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!